Imprumutul reprezinta o forma de creditare prin intermediul careia membrii C.A.R. pot accesa sume de bani pe care se obliga sa le restituie cu o dobanda aferenta, intr-o perioada de timp prestabilita. Orice tip de imprumut are la baza atat cererea scrisa cat si alte documente doveditoare depuse de catre solicitant.

Membrii C.A.R. Vulcan care doresc sa acceseze un imprumut au nevoie de urmatoarele garantii:
- fondul social: pentru accesarea unor sume de bani care sa nu depaseasca fondul social detinut la momentul solicitarii;
giranti: pentru accesarea unor sume de bani care depasesc fondul social al membrilor, sau pentru membrii nou inscrisi.

Actele necesare intocmirii contractului de imprumut sunt:
1. Dovada privind venitul lunar net:
- Adeverinta de venit (tip) - se completeaza de catre angajator si are o valabilitate de 15 zile calendaristice din momentul inregistrarii acesteia;
- Cuponul de pensie - fiind prezentat in original si emis in luna curenta sau in luna anterioara;
2. Actul de identitate atat pentru titular cat si pentru giranti.

Prin intermediul contractului de imprumut si prin anexele acestuia se stabilesc date certe, agreate de partile contractante, cu privire la restituirea sumelor imprumutate. Astfel, rambursarea poate fi facuta intr-o singura transa, la expirarea contractului, esalonat conform graficului de rambursare sau anticipat (inainte de scadenta), dobanda recalculandu-se numai pentru perioada de detinere a sumelor imprumutate.